دیکد کردن فایلهای اینکد شده

اینکد کردن فایل ها و برنامه ها

مستندات و راهنمایی

اینکد کردن چیست: اینکد کردن یعنی رمزنگاری نوشته ها ، و تبدیل آنها به نوشته هایی غیرقابل فهم .

دیکد چیست: دیکد کردن یعنی رمزگشایی نوشته ها ، و تبدیل آنهای یه رشته های قابل فهم.

نحوه استفاده از دیکدر: برای استفاده از دیکدر فقط کافی است رشته کد شده را به داخل باکس منتقل کرده و روی "دیکد کن" کلیک کنید.

نحوه استفاده از اینکدر: برای استفاده از این بخش کافی است متن/برنامه و... را به داخل باکس مربوط منتقل کرده ورو "اینکد کن" کلیک کنید.